Wijngo - Holland

Klanten Login

Gebruikers Login

01-10-2007S@les in de Bouw

Wijngo Holland en S@les in de Bouw

Wijngo Holland neemt sinds 2006 deel aan het project S@les in de bouw om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze klanten m.b.t. digitale prijslijsten. Klanten, die gebruik maken van softwarepakketten van de deelnemende softwareleveranciers.

De automatisering in de bouw groeit steeds verder. Steeds meer bedrijven zullen gebruik gaan maken van de mogelijkheden om electronisch te communiceren met hun leveranciers. Het project S@les in de bouw legt een aantal standaards neer, waar zowel Wijngo als de klanten mee aan de slag kunnen om de onderlinge (digitale) communicatie verder uit te breiden.

Faalkosten reduceren
Faalkosten ontstaan bij alle partijen. Een verkeerd artikel, een verkeerd afleveradres, een verkeerde prijs of een verkeerde afleverdatum. Het zijn simpele alledaagse voorbeelden van foutjes, die voortkomen uit gebrekkige communicatie tussen klanten en Wijngo medewerkers. Wie de fout maakt is niet belangrijk, het oplossen kost altijd geld.

Berichtenstandaards voor de bouw.
De standaards die in S@les zijn vastgelegd voldoen aan internationale normen en zijn mede gebaseerd op standaards, die ook in andere branches gebruikt worden. Het is momenteel de enige standaard in de bouwwereld en deze wordt door Wijngo gezien als standaard met de basis voor de huidige en toekomstige digitale communicatie

Van de reeds opgestelde standaards kan Wijngo op dit moment een prijslijst in Excel aanleveren, die voldoet aan de eisen van S@les in de Bouw.

Om de leesbaarheid en de duidelijkheid van de prijslijst te vergroten, zijn alleen veelvoorkomende artikelen opgenomen in de prijslijst. De artikelomschrijvingen zijn veelal aangepast zodat deze door de deelnemers ook gebruikt kunnen worden in offertes, opdrachtbevestigingen en facturen. Bijkomend voordeel is dat er eenvoudiger in de artikelen gezocht kan worden op basis van de omschrijving.

Om de informatie actueel te houden, wordt vanuit Wijngo om de twee maanden een bijgewerkte prijslijst naar de klanten gestuurd.

Calculeren/bestellen met elektronische prijslijsten
De digitale prijslijst S@les in de Bouw, die Wijngo aan kan leveren, is bedoeld om geďmporteerd te worden in het calculatie-/inkoopprogramma van de aannemer. Een actueel overzicht van de deelnemende softwareleveranciers vindt u hier.

De prijsinformatie, die in de digitale prijslijst is opgenomen, betreft klantspecifieke prijzen en kortingen. Als klant weet u dus direct wat de inkoopprijs is en u kunt dit gegeven gebruiken bij calculaties, inkoopopdrachten en factuurcontrole.

EAN en XML
voorbeeld streepjescodeDe EAN-code of streepjescode wordt bij de artikelgegevens opgeslagen om bij het uitwisselen van digitale informatie te controleren op welk uniek artikel de berichten betrekking hebben. De klant koppelt zijn eigen artikelnummers aan de artikelnummers van Wijngo en kan hiervoor gebruik maken van de EAN-code.

Met XML wordt bij Wijngo in 2009 gestart. 

Heeft u software van een deelnemende softwareleverancier in gebruik en wilt u ook gebruik maken van het artikelbestand van Wijngo Holland, dan kunt u dit aanvragen via uw contactpersoon of via het reactieformulier.

Links:
www.salesindebouw.nl

www.syntens.nl

 

terug