Wijngo - Holland

Klanten Login

Gebruikers Login

17-07-2014CE-markering voor bouwproducten


CE-markering voor bouwproducten

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) in werking getreden. Dit beoogt de vrije handel binnen de EU te bevorderen en daarnaast een minimale mate van veiligheid van bouwproducten te garanderen. Dit betreft eisen zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid, hygiŽne, energiezuinigheid en duurzaam materiaalgebruik. 

Bouwproducten die onder de CPR vallen moeten voorzien zijn van een CE-markering en er dient een prestatieverklaring (DOP = Declaration of Performance) beschikbaar te zijn. Deze prestatieverklaring kunt u terug vinden op de website van de fabrikant. 

Sommige artikelen met grotere voorraden kunnen nog enige tijd zonder CE-markering worden geleverd. Deze artikelen zijn namelijk voor 1 juli 2014 ingekocht en vielen nog in de overgangsperiode die door de EU was ingesteld. Ook voor deze artikelen geldt dat er een prestatieverklaring beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Let op: niet alle bouwmaterialen vallen onder deze regelgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers of op de site www.certificaten.org.

 

 

 

terug