Wijngo - Holland

Klanten Login

Gebruikers Login

Thema

Toen & NU

Sinds 1960 zijn het bouwproces en de gebruikte materialen in wezen niet revolutionair veranderd, maar in de laatste 50 jaar hebben we als toeleverende groothandel toch de nodige (door-)ontwikkelingen meegemaakt.

De technische vooruitgang is voor een belangrijk deel te danken aan de doorontwikkeling van steeds nieuw en beter hang- & sluitwerk en gereedschap.

Nieuwe technieken, nieuwe materialen en diverse andere omstandigheden hebben de ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht wat betreft de gereedschappen. Veel handgereedschap is achterhaald door machines. Een wel bekend voorbeeld is accugereedschap met lithium-ion-techniek. We doen tegenwoordig het werk liefst mechanisch, niet alleen omdat het vlugger en vaak beter gaat, maar ook omdat de aard van de te bewerken materialen het gebruik van een machine noodzakelijk maakt. Naast snelheid en kwaliteit zijn vooral ergonomie, veiligheid, milieu en onderhoudsvriendelijkheid belangrijk geworden. En het moet er natuurlijk ook nog stoer uitzien!

In bouwbeslag zien we dit ook; bijvoorbeeld raam- of deurbeslag moet naast het dichthouden van een raam of deur ook steeds veiliger worden; meer gewicht dragen; simpel, snel en comfortabel te bedienen zijn; liefst onzichtbaar zijn en anders er knap uitzien; wind en water buiten houden; voldoen aan epc-normen voor isolatiewaarden; Ún mag ook niet veel kosten!

Van de handelaar wordt verder verwacht dat die ook een beetje mee-sponsort, nooit ophoudt te bestaan, altijd alles op voorraad heeft en bij voorkeur gisteren levert! Dat halen we bijna, ondermeer door onze inkoopvolumes en grote voorraden, maar, zoals het in een familiebedrijf hoort, vooral door onze betrokken vakmensen.

Op onze recente Jubileumbeurs van 11 en 12 juni jl. hebben wij met onze leveranciers het evolutieproces laten zien welke in de loop der tijd heeft plaatsgevonden op het gebied van hang- & sluitwerk en gereedschappen in en voor de bouw. Tijdens deze ‘reis terug in de tijd’ werden wij bijgestaan door diverse oud ambacht beoefenaars. (Voor een foto impressie, klik hier)

Leuk om meegemaakt en teruggeblikt te hebben, maar verder gaan we ons weer met het nu en de toekomst bezig houden.

terug